Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Καταστατικό Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, διεπόμενη από τα άρθρα 741 επ. Αστικού Κώδικα, με την επωνυμία «Φίλοι Αστρολογίας Ελλάδος». Η εταιρία έχει τη νομική μορφή αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της με λατινικά στοιχεία ή σε μετάφραση.

Άρθρο 2: ΕΔΡΑ
1. Η Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και επί της οδού Ρεθύμνου αριθμ. 13. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή γραφεία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της αστικής εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός και συγκεκριμένα ηπροσπάθεια διάδοσης της Αστρολογίας και της Αστρολογικής Παιδείας με όλα τα μέσα που διαθέτει η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, αφού πρώτα την οριοθετήσει από όσα δεν είναι.

Η Αστρολογία αποτελείται από ένα ενιαίο σώμα γνώσεων, που οργανικά συνδέονται μεταξύ τους με αυστηρή δομή, σύστημα και συνοχή. Έχει διάρκεια στο χρόνο και έκταση στο χώρο. Βασιζόμενη η Εταιρεία σε αυτό το δεδομένο θα υποστηρίξει πως ό,τι έχει καθολικότητα και διάρκεια, αναμφισβήτητα έχει και κάποια αξία και πως ακόμα και αν κάποιοι είναι απόλυτα αντίθετοι με αυτή, λόγω της καθολικότητας και της διάρκειάς της, αξίζει την προσοχή τους.

Υπερασπιζόμενη την Αστρολογία, η Εταιρεία θα επιχειρήσει να αναδείξει πως αυτή δεν έχει έλλειψη κανενός στοιχείου από αυτά που συγκροτούν μια αυστηρά επιστημονική δραστηριότητα. Κατ’ επέκταση, θα αναδείξει το γεγονός ότι η Αστρολογία, όντας ένα συγκροτημένο και ενιαίο σύστημα γνώσης, συγκαταλέγεται ισότιμα ανάμεσα σε όλες τις δραστηριότητες που συνθέτουν τον ανθρώπινο πολιτισμό.

Με σεμινάρια, άρθρα, διαλέξεις, ομιλίες, βιβλία, μαθήματα,  η Εταιρεία θα αναδείξει εκείνη την αστρολογική δραστηριότητα που, βρίσκεται υψηλότερα από την καθαρά ψυχαγωγική αστρολογία που χρησιμοποιείται μόνο για λόγους εμπορικούς και περιέχει προσεγγίσεις γενικόλογες, απλουστευτικές, με αυθαίρετες κατηγοριοποιήσεις και αμφισβητούμενα αξιώματα. Έτσι η Εταιρεία θα εκθέτει στη βάσανο της κριτικής και θα αποκαλύπτει την κενότητά κάθε αυθαιρεσίας που θα διεκδικεί το κύρος της Αστρολογίας, κάθε αβάσιμης μελλοντολογίας ή τυχόν εύκολης και δήθεν «αστροψυχολογίας».

Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να «συνομιλήσει» επί ίσοις όροις με τις άλλες επιστήμες, ειδικά με εκείνες που έχουν άμεση σχέση με την Αστρολογία (π.χ. Αστρονομία, Ψυχολογία, Ιστορία, Στατιστική, κ.α.) χωρίς όμως να θεωρεί ότι η ύπαρξή της εξαρτάται από αυτές. Γι’ αυτό και θα προωθεί εργασίες επιστημονικού περιεχομένου στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και θα προβάλλει ιδιαίτερα το έργο επιστημόνων όπως, οι Γκωγκλαίν που προσπάθησαν να ανυψώσουν την Αστρολογία σε επιστήμη.

Σε συνεργασία με επαγγελματίες αστρολόγους, η Εταιρεία θα αγωνιστεί μελλοντικά για την οικοδόμηση ενός καθαρά αστρολογικού σωματείου το οποίο θα θέσει και τα κριτήρια με τα οποία κανείς θα μπορεί να ονομάζεται αστρολόγος. Επίσης, θα αναδείξει την ανάγκη να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο τρόπος άσκησης της αστρολογίας, ώστε να περιοριστούν η προχειρότητα και ο τυφλός εμπειρισμός που κυριαρχούν στο χώρο.

Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να προωθήσει τη σύγχρονη τάση της δυναμικής αντιμετώπισης του ωροσκοπίου, εκείνης που αναδεικνύει τάσεις και αντιπαρατίθεται σε κάθε μοιρολατρική εξέτασή του. Δεν θα υποστηρίξει την άποψη που δέχεται το ωροσκόπιο ως «άπαξ δια παντός» δεδομένη σφραγίδα, καθώς σε αυτό το αρχιτεκτονικό σχέδιο που είναι ο αστρολογικός χάρτης μπορούν να επιδράσουν πλήθος άλλων παραγόντων (οικογένεια, σχολείο, κοινωνικοί θεσμοί) οι οποίοι θα συγκροτήσουν τελικά την προσωπικότητα. Φυσικά, η προώθηση αυτής της θέσης -που είναι πια θέση όλων των σοβαρών αστρολογικών σχολών ανά τον κόσμο- δε σημαίνει πως η Εταιρεία δε θα ακούσει ή δε θα προβάλλει αντίθετες απόψεις, αρκεί αυτές να έχουν επιχειρήματα, σαφήνεια, δομή, ό,τι δηλαδή συγκροτεί μια επιστημονική άποψη.

Επεκτείνοντας τα προηγουμένως ειρημένα, η Εταιρεία θα επιτρέπει την έκφραση όλων των απόψεων πάνω στα θεμελιώδη δίπολα αυτής της «δραστηριότητας». Ελευθερία ή αναγκαιότητα; Βούληση ή ετεροκαθορισμός; Οι πλανήτες ως αρχέτυπα ή ως σημεία; Σκοπός όμως θα είναι τελικά να υπάρχει ένα «δια ταύτα», έστω και ως γενική τάση της πλειοψηφίας των μελών πάνω στο εκάστοτε επίμαχο θέμα. Γενικά η Εταιρεία θα προωθεί την έκφραση όλων των θέσεων, θα είναι «ενότητα στην πολλαπλότητα». Φυσικά η ελευθερία αυτή δε θα πρέπει να μετατρέψει την Εταιρεία σε όμιλο άγονων συζητήσεων, σε μωσαϊκό διιστάμενων απόψεων, αλλά θα πρέπει να τη συντηρεί ως ολότητα - ώστε να πετυχαίνει την ενότητα μέσα στην πολλαπλότητα.

Θα επιδιώξει να δείξει πως όλες οι τάσεις και οι Σχολές που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της Αστρολογίας (Ινδική, Δραγώνιος, Κοσμοβιολογία, Uranian, Θεωρία των Ρυθμών, Αρμονικές, Πύλες κ.α.) πρέπει να αντιμετωπίζονται συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Επιπλέον θα προσπαθεί να βρει και να αναδείξει τη συνεισφορά και τη λειτουργικότητα του κάθε κλάδου που περιέχεται στο ενιαίο αστρολογικό σώμα.

Τέλος, η Εταιρεία θα δείξει πως χωρίς ήθος και παιδεία μια αστρολογική ένωση είναι γράμμα κενό. Επομένως, θα υπάρχει δεοντολογικός κώδικας που θα στηλιτεύει κάθε πράξη που θίγει την ηθική ποιότητα της Εταιρείας (π.χ. εκμετάλλευση ανθρώπινου πόνου και αγωνίας, εμπόριο ελπίδας, ειρωνική αντιμετώπιση) με αυστηρή επιχειρηματολογία. Η δράση της Εταιρείας θα είναι εκλαϊκευτική αλλά όχι απλουστευτική. Θα ενδιαφέρεται για τα καθημερινά θέματα και θα έχει χαρακτήρα παρεμβατικό χωρίς όμως να ξεπέφτει σε απεραντολογία, αοριστολογία και λαϊκισμό.

Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία θα αξιοποιήσει την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών.

Άρθρο 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως αορίστου χρόνου με δυνατότητα λύσης της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων. Η νομική ύπαρξη αυτής αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης του παρόντος συμφωνητικού στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Άρθρο 5: ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΠΟΡΟΙ
Το κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι πέντε (525) Ευρώ που κρίνεται απαραίτητα για την αντιμετώπιση των αναγκών της.

Το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί ισόποσα από όλους τους εταίρους, ήτοι από είκοσι πέντε (25) Ευρώ έκαστος.

Οι οικονομικοί πόροι της Εταιρείας θα προέρχονται από:

Δωρεές των εταίρων προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας και ειδικότερα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα.

Έσοδα από ευρωπαϊκές, εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις των δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού της.

Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό, νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις των άρθρων 741 επόμενα του ΑΚ. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της.

Η τύχη της περιουσίας της εταιρείας και η διάθεσή της στην περίπτωση της λύσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Άρθρο 6: ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ .
Είναι τα εξής:

* Το Διοικητικό Συμβούλιο

* Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων.
* Η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 7: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
. Η Εταιρεία διοικείται από εννιαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, πού εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση και με απόλυτη πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων που εκπροσωπούνται στην σε απαρτία ευρισκομένη Γενική Συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει στα θέματα ημερησίας διάταξης αυτήν την εκλογή.

Οι Σύμβουλοι πού εξελέγησαν συγκαλούνται από τον προηγούμενο Πρόεδρο ή τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, ή σε περίπτωση αδράνειάς τους από τον επιμελέστερο των εκλεγέντων, σε συνεδρίαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα. Αρχικά εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία
στην οποία ρόλο εφορευτικής επιτροπής παίζουν τρία μέλη που δεν βάζουν υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα και με απλή πλειοψηφία των παρόντων τον Πρόεδρο τού Δ.Σ. ο οποίος αναλαμβάνει αμέσως τα καθήκοντά του. Στην συνέχεια εκλέγεται το υπόλοιπο Προεδρείο πού αποτελείται από τον/την/τούς Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Το Δ.Σ. μπορεί με αποφάσεις του να ορίζει Αναπληρωτές ή Βοηθούς τού Γ. Γραμματέα και τού Ταμία και να αναθέτει οποιαδήποτε ειδικότερα αξιώματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε μέλος του, σύμφωνα με τις λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας.

Κατά την ψηφοφορία για την ανάδειξη του προέδρου ή των άλλων μελών του ΔΣ, εφόσον υπάρχουν πάνω από 2 υποψήφιοι για ένα αξίωμα και στην 1η ψηφοφορία δεν έχει πάρει κανείς από τους υποψήφιους την απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1), η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους.

Η θητεία κάθε Δ.Σ. είναι διετής, αρχίζει από την ημέρα πού συγκροτήθηκε σε σώμα και λήγει με την συγκρότηση σε σώμα τού επομένου Δ.Σ. Η θητεία τού Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί με απόφασή του μέχρι ένα εξάμηνο, αν η λήξη της συμπίπτει με την θερινή ή προεκλογική περίοδο ή άλλες έκτακτες περιστάσεις. Η θητεία του προέδρου του ΔΣ είναι εξάμηνη. Με τη λήξη της θητείας του προέδρου το ΔΣ συνέρχεται, και, εφόσον κρίνει ότι η θητεία του υπήρξε επιτυχής ή υπάρχει ανάγκη ολοκλήρωσης συγκεκριμένου έργου, μπορεί να αποφασίσει παράταση της θητείας του κατά ένα ακόμη εξάμηνο. Διαφορετικά εκλέγει νέο πρόεδρο ο οποίος προέρχεται από τα μέλη του ΔΣ και δεν μπορεί να είναι ίδιος με τον προηγούμενο. Η θητεία του εκάστοτε προέδρου λήγει σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά με την παρέλευση ενός έτους από την εκλογή του.

Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο με έγγραφη πρόσκληση η οποία δύναται να αποσταλεί και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (
e-mail) πού περιέχει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ή και με τηλεφωνική κλήση των μελών όταν δεν επαρκεί ο χρόνος. Η ως άνω διατύπωση κάμπτεται με την υπογραφή των μελών ότι έλαβαν γνώση της πρόσκλησης και της σύγκλησης του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο εντός δεκαπέντε (15) ημερών όταν το ζητήσουν τρεις (3) τουλάχιστον σύμβουλοι με έγγραφό τους το οποίο πρέπει να του επιδοθεί με Δικαστικό Επιμελητή, και στο οποίο να αναγράφονται τα θέματα πού επιθυμούν να συζητηθούν. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη του. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, το Δ.Σ. επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο,μετά από μία εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων μελών του.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Το ΔΣ δύναται να συγκληθεί και χωρίς τη μεσολάβηση του προέδρου, εφόσον έχουν διατυπώσει γραπτώς την επιθυμία τους για τη σύγκληση του, τα 2/3 των μελών του (6 μέλη) και την έχουν κοινοποιήσει δι’ αλληλογραφίας ηλεκτρονικής ή μέσω ταχυδρομείου στα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου και στον πρόεδρο τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την σύγκλιση της.

Το Δ.Σ. κατά την διάρκεια της θητείας του μπορεί με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του (6 μέλη) να ανασχηματίζεται οποτεδήποτε, εκλέγοντας νέο Προεδρείο. Επίσης με την ίδια πλειοψηφία των 2/3 των μελών του μπορεί οποτεδήποτε κατά την κρίση του να ανανεώνει την σύνθεσή του, συμπληρώνοντας τις θέσεις των μελών του πού κενώθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο, με εκλογή οποιουδήποτε εταίρου ως μέλους του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. δύναται με πλειοψηφία 2/3 των μελών του να αποβάλλει επίσης πρόσωπο από την Εταιρία, εφόσον η δράση του αντίκειται και εμποδίζει τους Σκοπούς της Εταιρίας ή εφόσον παραβιάζει διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας ή εφόσον παραβιάσει διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας για την Αστρολογία, που προτίθεται μέσα στους σκοπούς της να συντάξει η εταιρία.
 

Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις κατά σειρά συνεδριάσεις, ή αρνείται αδικαιολόγητα να εκτελέσει τα καθήκοντά του σύμφωνα με το καταστατικό ή τιμωρηθεί από την πλειοψηφία των μελών τού Δ.Σ. με την πειθαρχική ποινή τής αποβολής, αντικαθίσταται με απόφαση των μελών τού Δ.Σ. από άλλο εταίρο.

Σε περίπτωση που στο ΔΣ έχουν εκλεγεί μέλη που βρίσκονται πάνω από 200 χιλιόμετρα απόσταση από την έδρα της εταιρίας η συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις θα πρέπει να διασφαλίζεται από διαδικασίες τηλεδιάσκεψης. Ειδικά για τη συνεδρίαση συγκρότησης ή ανασύνθεσης του ΔΣ σε σώμα τα μέλη που βρίσκονται εκτός της έδρας της εταιρίας θα πρέπει να βρίσκονται στην έδρα της εταιρίας και στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπούνται μέσω εξουσιοδότησης κατά πώς ορίζει το καταστατικό. Σε περίπτωση που αποφασιστεί κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ να διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία για να αποφασιστεί κάποιο ζήτημα, τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης δε δύνανται να συμμετέχουν σε αυτήν, μπορούν όμως να δηλώσουν ότι εξουσιοδοτούν άλλο μέλος του Συμβουλίου που είναι παρόν, να ψηφίσει εκ μέρους τους, δήλωση που καταγράφεται υποχρεωτικά στα πρακτικά του ΔΣ.

Άρθρο 8: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
. Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την εταιρεία σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τους νόμους. Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα πού αφορούν την λειτουργία, την οργάνωση της εταιρείας και την πρόσληψη υπαλλήλων ή συνεργατών με οποιοδήποτε τρόπο αμοιβής ή αποζημιώσεώς τους για τα έξοδα κινήσεώς τους καθώς και συγκαλεί την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την εταιρεία και το Δ.Σ. στις Αρχές και τα Δικαστήρια, έναντι οποιουδήποτε άλλου τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και όπου άλλου απαιτείται ή κρίνεται απαραίτητο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μερικών ή όλων εκ των ανωτέρω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις τού Δ.Σ. και τής Γενικής Συνελεύσεως, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη τους, διευθύνει τις εργασίες τους, καθορίζει την σειρά συζητήσεως των θεμάτων και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Υπογράφει όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά της εταιρείας.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το ΔΣ υποχρεούται να συντάξει το επονομαζόμενο στο εξής «Πλάνο Εργασιών Εξαμήνου», στο οποίο θα πρέπει να περιγράφει τις προτεινόμενες δράσεις της εταιρίας για το επόμενο εξάμηνο. Το πλάνο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί ως πρόταση του ΔΣ προς ψήφιση και έγκριση στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας σε συνεδρίαση τακτική ή έκτακτη που δεν μπορεί να γίνει αργότερα από 15 εργάσιμες ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου.

Άρθρο 10: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ.
Ο αριθμός των Αντιπροέδρων ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. Οι Αντιπρόεδροι αναπληρώνουν τον Πρόεδρο με εντολή του σε ειδικές περιστάσεις ή όταν απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα ή βρίσκεται σε αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του. Επίσης αναλαμβάνουν ειδικούς τομείς ή καθήκοντα πού τούς ανατίθενται από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. Οι Αντιπρόεδροι πρέπει να είναι πάντοτε ενήμεροι για όλους τούς τομείς δράσεως της εταιρείας.

Άρθρο 11: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ.
Ο Γενικός Γραμματεύς διευθύνει την Γραμματεία της εταιρείας. Συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των Συνεδριάσεων της εταιρείας. τού Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και τα έγγραφα της εταιρείας. Στην Γραμματεία της εταιρείας ο Γενικός Γραμματέας τηρεί την σφραγίδα της εταιρείας, τα αρχεία του και τα εξής έγγραφα σε βιβλία, τα οποία μπορούν να τηρούνται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, ή φακέλους: α) Περιληπτικά Πρακτικά Συνεδριάσεων του Δ.Σ. β) Περιληπτικά Πρακτικά Συνεδριάσεων Γενικής Συνελεύσεως γ) Εκθέσεις Ελεγκτικής Επιτροπής, δ) Φάκελο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων αλληλογραφίας.

Άρθρο 12: TΑΜΙΑΣ.
Ο Ταμίας είναι αρμόδιος για τα οικονομικά, περιουσιακά και φορολογικά θέματα τής εταιρείας, τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Τηρεί αναλυτικό Βιβλίο Ταμείου, το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και στο οποίοκαταχωρούνται τα έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας. Μπορεί να διορίζει εισπράκτορες, εισηγούμενος στο Δ.Σ. σχετικά με τα εισπρακτικά δικαιώματά τους, όπως και για κάθε άλλο θέμα πού αφορά τα οικονομικά. Το Δ.Σ. επίσης με εισήγηση τού Ταμία αποφασίζει για τον επωφελέστερο τρόπο φυλάξεως, αξιοποιήσεως ή διαθέσεως τού υπολοίπου τού Ταμείου. Στο τέλος κάθε ετήσιας διαχειριστικής περιόδου υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση τον οικονομικό απολογισμό της εταιρείας προς έγκριση. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων της εταιρείας και υποχρεούται να διατηρεί τα αποδεικτικά στοιχεία εισπράξεων και δαπανών και λοιπά παραστατικά της εταιρείας επί μία πενταετία από το τέλος τού οικονομικού έτους το οποίο αφορούν.

Άρθρο 13: ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ
. Τα μέλη τού Δ.Σ. συμμετέχουν στις συνεδριάσεις τού Δ.Σ., είναι διαρκώς ενήμερα για όλα τα θέματα της εταιρείας, βοηθούν στην εκτέλεση των αποφάσεων της εταιρείας, και εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα που τους αναθέτει ο Πρόεδρος ή το Δ.Σ.

Άρθρο 14: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μία φορά κάθε δύο μήνες. Έκτακτα μπορεί να συγκληθεί με απόφαση Δ.Σ. ή όταν το 1/5 τουλάχιστον των εταίρων το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τους, η οποία θα περιέχει και τα θέματα που ζητούνται προς συζήτηση, προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση τής αιτήσεως και να συμπεριλάβει στην ημερησία διάταξη τα θέματα πού ζητήθηκαν από τα μέλη. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και αναφέρει τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα τής ημερησίας διατάξεως. Η πρόσκληση αναρτάται υποχρεωτικά στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύεται σε τοπικό έντυπο ή αποστέλλεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στους εταίρους δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Συνέλευση. Οι εταίροι μπορούν να εκπροσωπηθούν στην Γενική Συνέλευση ή την ψηφοφορία των αρχαιρεσιών από άλλους εταίρους ή από άλλο μέλος της οικογενείας τους, με έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί και χωρίς τη μεσολάβηση του ΔΣ, εφόσον το ζητήσουν γραπτά τα 2/3 των εγγεγραμμένων μελών της με επιστολή τους που πρέπει να κοινοποιηθεί και στα υπόλοιπα μέλη και τα μέλη του ΔΣ με ηλεκτρονική ή μέσω ταχυδρομείου αλληλογραφία τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη σύγκλιση της.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος τού Δ.Σ. και καθήκοντα γραμματέως εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με ανάταση τού χεριού και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Για την ύπαρξη απαρτίας κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, αρκεί η παρουσία του 1/5 των εταίρων Αν δεν υπάρχει απαρτία της Γ.Σ., το Δ.Σ. εφόσον έχει απαρτία, συγκαλεί την στιγμή εκείνη επαναληπτική Συνέλευση, στον ίδιο τόπο και χρόνο, κατά την οποία απαρτία υπάρχει όσα μέλη και αν παρίστανται. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν όλοι οι εταίροι. Για την λήψη απόφασης γιατροποποίηση τού καταστατικού ή για την διάλυση της εταιρείας, απαιτείται η παρουσία τού μισού τουλάχιστον αριθμού των εταίρων και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Σε περίπτωση συμμετοχής στη ΓΣ απομακρυσμένων πάνω από 200 χιλιόμετρα από την έδρα της εταιρίας μελών, η συμμετοχή τους και η ψηφοφορία στη ΓΣ είναι δυνατόν να επιτραπεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 15. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.
Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για να αποφασίζει αποκλειστικά (δηλαδή μόνο αυτή είναι αρμόδια κι όχι άλλο όργανο) για τα εξής θέματα:

1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για διενέργεια αρχαιρεσιών.
3. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού τού Δ.Σ.
4. Τροποποίηση τού Καταστατικού και λύση της εταιρείας.5. Σύνταξη και Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας
6. Έγκριση του «Πλάνου Εργασιών Εξαμήνου» της εταιρίας

Άρθρο16. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.
Κατά την λήξη της θητείας του το Δ.Σ. συγκαλεί την Γενική Συνέλευση με θέμα στην ημερήσια διάταξή της την εκλογή νέου Δ.Σ. και τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, με διετή θητεία. Δικαίωμα να ψηφίσουν στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα μέλη της εταιρείας Δικαίωμα για υποβολή υποψηφιότητας για το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή έχουν όλοι οι εταίροι.

Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν επαρκούν για τη συμπλήρωση όλων των θέσεων του Δ.Σ. και της Ε.Ε. το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση την ημέρα των εκλογών και πριν από αυτές ώστε να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις στα ψηφοδέλτια.

Άρθρο 17
. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. Το Δ.Σ. ανακηρύσσει τούς υποψηφίους και ορίζει με απόφασή του τον τόπο, τον χρόνο και την διάρκεια της ψηφοφορίας, η οποία μπορεί να διεξαχθεί τόσο αμέσως μετά την Γ.Σ., όσο και σε άλλο κατάλληλο τόπο και χρόνο. Η ψηφοφορία διενεργείται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή πού εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με ανάταση τού χεριού. Για την ψηφοφορία καταρτίζεται ένα κοινό ψηφοδέλτιο με όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σημειώσει μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτιμήσεως στους υποψηφίους του Δ.Σ. και μέχρι ένα (1) για την Ε.Ε. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους σταυρούς είναι άκυρο, όπως και κάθε ψηφοδέλτιο πού παραβιάζει εμφανώς το απόρρητο της ψηφοφορίας. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί πού λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε., όσες και αν είναι αυτές. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της πού διευθύνει τις εργασίες της, ελέγχει και σφραγίζει την κάλπη τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας και διαπιστώνει αν κάθε προσερχόμενος στην ψηφοφορία έχει δικαίωμα ψήφου. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας κάνει διαλογή των ψήφων, συντάσσει πίνακα και πρακτικό διαλογής, τα οποία μπορούν να καταρτιστούν και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και ανακηρύσσει τούς επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε.

Για τα μέλη της εταιρίας που βρίσκονται πάνω από 200 χιλιόμετρα από την έδρα της εταιρίας προβλέπεται η ψήφος μέσω συστημένης επιστολής που αποστέλλουν στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και στην έδρα της εταιρίας. Για την διενέργεια αυτής της διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή θα πρέπει να έχει αποστείλει νωρίτερα τα ψηφοδέλτια στα μέλη με συστημένη επιστολή μαζί με τους προβλεπόμενους ομοιόμορφους φακέλους που αυτά θα εσωκλείονται. Οι επιστολικές ψήφοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν εξωτερικό φάκελο αλληλογραφίας που θα περιέχει εντός του τον ομοιόμορφο φάκελο που έχει αποσταλεί από την εφορευτική επιτροπή μαζί με το ψηφοδέλτιο. Οι ομοιόμορφοι φάκελοι θα ρίπτονται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στην κάλπη μαζί με τις υπόλοιπες ψήφους την ημέρα της ψηφοφορίας, έτσι ώστε η τελική διαλογή να γίνεται την ίδια μέρα για όλες τις ψήφους, είτε αφορούν μέλη της έδρας, είτε της υπόλοιπης επικράτειας.

Άρθρο 18
. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ο Έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως της εταιρείας διεξάγεται από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, της οποίας η θητεία είναι διετής και λήγει μαζί με την θητεία τού Δ.Σ. Η Ε.Ε. στην πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της. Εποπτεύει και ελέγχει τις διαχειριστικές πράξεις του Δ.Σ. και κυρίως του Ταμία. Η Επιτροπή δικαιούται να εξετάζει το βιβλίο τού Ταμείου το οποίο μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, τα διπλότυπα εισπράξεως των συνδρομών και τα παραστατικά των δαπανών και κάθε σχετικό έγγραφο, καθώς και το περιεχόμενο τού ταμείου. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση περί της οικονομικής διαχειρίσεως τού Δ.Σ. την οποία υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή αρνήσεως οποιουδήποτε μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής να εκτελέσει τα καθήκοντά του, τα εναπομένοντα μέλη της Επιτροπής δικαιούνται να συμπληρώσουν την σύνθεσή της με εκλογή οποιουδήποτε μέλους της εταιρείας σαν μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 19
. ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ. Φίλοι της εταιρείας θεωρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που συμβάλλουν, μέσω δωρεών υλικών ή/και άυλων αγαθών και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στην ανάπτυξη των δράσεών της μέσω συνεργασιών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Η Συνέλευση των φίλων της εταιρείας συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Η Συνέλευση των φίλων της εταιρείας συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Δεν ισχύει ο κανόνας της απαρτίας. Η συνέλευση καταθέτει γνωμοδότηση γύρω από τις δραστηριότητες του εταιρείας.

Υποστηρικτές της εταιρείας θεωρούνται όσοι συμμετέχουν στις προγραμματισμένες αυτής δραστηριότητες, καταβάλλοντας μια ετήσια συνδρομή η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υποστηρικτές πληροφορούνται τακτικά γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρείας και λαμβάνουν μέρος σε αυτές.

Σε ετήσια συνέλευσή τους καταθέτουν τις απόψεις τους γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρίας προς το ΔΣ.

Η εταιρεία οφείλει να τροφοδοτεί σε φίλους και υποστηρικτές το ενδιαφέρον συμμετοχής στις δραστηριότητες του με στόχο τη δημιουργία ενός διαρκούς διαλόγου γύρω από τους άξονες της συνεχούς ανάπτυξης της.

Η απονομή του τίτλου του φίλου ή/και του υποστηρικτή της εταιρείας είναι στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και σχετική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας δύνανται φίλοι και υποστηρικτές της εταιρείας να καταστούν εταίροι αυτής.

Άρθρο 20
. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Το Δ.Σ. δύναται εφόσον το απαιτούν οι σκοποί της Εταιρίας να συγκροτεί με πλειοψηφία των μελών του Επιστημονική Επιτροπή. Η Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται από πρόσωπα με ιδιαίτερη, αναγνωρισμένη επιστημονική δράση στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η θητεία των μελών της είναι διετής και ταυτόχρονη με τη θητεία του Δ.Σ. Τα μέλη της ορίζονται και εκπίπτουν του αξιώματός τους με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αμέσως μετά τη σύσταση της Επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν πρόεδρο και, εάν κριθεί αναγκαίο, τον απαραίτητο αριθμό υπο-επιτροπών.

Η Επιστημονική Επιτροπή γνωμοδοτεί επί του προγράμματος των δραστηριοτήτων της εταιρείας και επί κάθε άλλου θέματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΣ.

Άρθρο 21
: ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ. Επίτιμα Μέλη δύνανται να ανακηρύσσονται:
Α) Φυσικά Πρόσωπα που λόγω της επιστημονικής ιδιότητας και σταδιοδρομίας τους τιμώνται από την εταιρία.
Β) Νομικά πρόσωπα που βοηθούν τους σκοπούς της εταιρίας
Γ) Φυσικά πρόσωπα που βοηθούν τους σκοπούς της εταιρίας και δεν επιθυμούν να γίνουν μέλη, αλλά η εταιρία θέλει να τιμήσει.

Άρθρο 22
: ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ Η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας τόσο κατά την διάρκεια της λειτουργίας της όσο και μετά την εκκαθάριση περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους.

Άρθρο 23
: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η εταιρική χρήση αρχίζει από 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2013.

Άρθρο 24
: ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η εταιρεία όταν με οποιοδήποτε τρόπο λυθεί θα εκκαθαρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 777 του Α.Κ.

Σε περίπτωση δε θανάτου φυσικού προσώπου μέλους Γ.Σ. δικαστικής απαγόρευσής του ή αποκλεισμού του, ορίζεται νέο μέλος της Γ.Σ το οποίο θα έχει καταστεί εταίρος της εταιρίας κατά τα ανωτέρω και θα προέρχεται από τους φίλους και υποστηρικτές της εταιρίας.

Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης κάποιου μέλους της εταιρείας, λόγω αδυναμίας περαιτέρω συμμετοχής του (αποχώρηση που δηλώνεται επίσημα μέσω ιδιόχειρα υπογεγραμμένης συστημένης επιστολής του στον γραμματέα της εταιρίας ή αντίστοιχης επιστολής που αποστέλλεται με δικαστικό επιμελητή στην έδρα της εταιρίας ή παραδίδεται από τον ίδιο ιδιοχείρως στην έδρα της εταιρίας), το μέλος αυτό παραιτείται των ως τότε εισφορών του στην εταιρία.

Άρθρο 25
: ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Α.Κ. (άρθρο 741 έως 784) όπως και τα προβλεπόμενα από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας.
Τροποποίηση του παρόντος θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.

Άρθρο 26: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το καταστατικό αυτό, αφού αναγνώστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσης του στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
.........................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου